Do kdy je potřeba vyúčtování zaplatit? Jaká je splatnost?

Splatnost měsíční úhrady za poskytované služby jsou vždy ke 15. dni v měsíci. Pokud nebude do tohoto dne připsána platba na náš účet, upozorníme vás formou SMS nebo e-mailem. V případě, že částka nebude uhrazena po uplynutí náhradní lhůty specifikované v upomínce, budou poskytované služby okamžitě omezeny.